Laax

Mument d’oraziun cun ils curals da cardientscha
Vendergis, ils 24 da matg allas 20 uras ella Sentupada

Bild 4Il bi meins da matg, nua che tut crescha e prosperescha, ei dedicaus a Nossadunna, la mumma da Diu. Aschia lein nus honorar Maria duront nies mument d’oraziun. Maria, la mumma Diu stat per la carezia materna da Diu. Lein era nus schar entrar quella carezia en nos cors.

Annunzia sut: 079 476 98 31.

Jeu selegrel sin interessants muments en Vossa cumpignia.
Vossa Stefanie Kälin


Devoziun per ils affons e lur mummas
Mesjamna, ils 5 da zercladur allas 16.00 uras

DreckspatzTema: Plascher da viver e d’emprender d’enconuscher auters

Tschufinchel, il tgaun pign ei plein energia. El vul far termagls cun auters ed emprender d’enconuscher il mund. Enqualgadas ei quei era cumbinau cun lumparias, mo el empren adina enzatgei.

Era tier nus castgauns eis ei aschia, discuorer ensemen e far enzatgei communablamein porta legria. Diu ha bugen carstgauns legreivels.

In cordial beinvegni a pign e grond fa,
Maria Camenisch


Lavar ora la baselgia
Mesjamna, ils 12 da zercladur allas 8.00 uras

L’Uniun da dunnas envida era uonn biaras voluntarias a lavar ora la baselgia. Tier quei survetsch da cuminonza ei scadin agid beinvegnius.

Nus admettein in grond engraziament allas fideivlas dunnas che segidan mintg’onn e selegrein dad era beneventar novas dunnas che segidan da lavar ora la baselgia. Naturalmein dat ei ina buna pausa da caffè.

Engraziel fetg gia ordavon per vossa lavur.


NIEV A LAAX: S. Messa da laud
Dumengia, ils 23 da zercladur allas 19.00 uras

La baselgia catolica sa e vul esser actuala e viventa.

Bugen vi jeu dar vinavon a vus entgins patratgs pertuccond la s. Messa da laud. Cun la s. Messa da laud moderna lein nus dar a nossa regiun in’alternativa sper la s. Messa dalla dumengia.

Tgei munta per nus modern? Quei munta per nus che la musica duront la messa ei pli nova, moderna e spirtuala e che la liturgia e las oraziuns vegnan per part cumpletadas cun acustica, graficas ni elements visuals. Plinavon lein nus promover ina cultura da beinvegni cordiala, aschia che la s. Messa vegn per gronda part celebrada bilingua. Tuts nos parochians indigens, amitgs dils vitgs vischinonts e dalla Surselva, sco era ils cartents da lungatg tudestg duessan sesentir beinvegni tier nus.

Per passentar ina cuminonza viventa e cartenta ein tuts envidai mintgamai suenter il survetsch Divin tier in refrestg ella Sentupada.

La s. Messa da laud ei ina fuorma per innovaziun spirituala. Ella vegn celebrada mintgamai la tiarza dumengia dil meins:

Dumengia, ils 23 da zercladur
Dumengia, ils 25 d’uost
Dumengia, ils 22 da settember
Dumengia, ils 27 d’october
Dumengia, ils 17 da november
Dumengia, ils 15 da december

mintgamai allas 19 uras a Laax en baselgia parochiala.

Nus selegrein fetg da seveser cun vus,
Carli Camathias, cassier pleiv Laax e la gruppa d’iniziants