Falera

suprastonza pleiv falera

Victor Blumenthal
President

e-mail

 

 

Maria Albin
Cassiera

Telefon: 081 921 36 52
e-mail

 

Wendelin Casura
Actuar

Telefon: 079 684 00 11
e-mail

 

Julia Wellinger
Assessura

Telefon: 076 533 96 84
e-mail

 

Bronislaw Krawiec
Plevon

Telefon: 081 921 41 12
e-mail