Viseta dil plevon

Sur Bronislaw KrawiecSche Vus vuleis emprender d’enconuscher mei persunalmein ni giavischeis ina viseta tier vus a casa, saveis Vus sevolver directamein tier mei.

Telefon: 081 921 41 12
br.secular@medionmail.com

Jeu sun bugen cheu per Vus.